Informace o zpracování osobních údajů

Správce a účely zpracování

Vaše údaje, které jste uvedl/a ve shora umístěném formuláři (dále jen „Osobní údaje“), zpracovává obchodní společnost Atrium Nemo, s.r.o., vlastník frančízové licence RE/MAX Atrium, IČO 24157961, se sídlem V Rákosí 195, 194 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183981, kontaktní údaje: atrium@re-max.cz (“AN”), za účelem vyřízení Vašeho dotazu, poptávky po koupi či nájmu nemovitosti či dalších službách kanceláře nebo makléře RE/MAX Atrium.
AN bude dále Osobní údaje zpracovávat za účelem přímého marketingu, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky (e-mailem, SMS) týkajících se nabídky obdobných služeb, ledaže zasílání obchodních sdělení předem odmítnete.

Právní základ

AN bude Osobní údaje zpracovávat na základě Vaší žádosti uvedené v on-line formuláři jako nezbytné opatření pro zodpovězení Vašeho dotazu nebo poskytnutí požadovaných služeb.
AN bude dále Osobní údaje zpracovávat pro účely přímého marketingu na základě oprávněného zájmu správce, pokud nevznesete námitku proti zpracování.
AN, další subjekty sítě RE/MAX mohou zpracovávat Vaše elektronické kontaktní údaje (e-mail, telefonní nebo mobilní číslo) také na základě souhlasu (pokud bude udělen), který může být kdykoli odvolán dopisem, e-mailem nebo telefonicky. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost předchozího zpracování.
Poskytnutí Osobních údajů je zcela dobrovolné. Vyznačené Osobní údaje jsou však nezbytné pro vyřízení Vaší poptávky.

Příjemci

Za účelem vyřízení Vaší zodpovězení Vašeho dotazu nebo poskytnutí požadovaných služeb předá AN Osobní údaje uvedené realitní kanceláři/makléři RE/MAX Atrium, kteří Vás přímo osloví s nabídkou svých služeb případně zodpoví váš dotaz.

Doba uchování

Pokud odmítnete zasílání jakýchkoli obchodních sdělení, AN Osobní údaje vymaže po předání Vašeho požadavku příslušné realitní kanceláři/makléři.
Jinak budou Osobní údaje zpracovávány po dobu neurčitou, dokud nevznesete námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu nebo neodvoláte Váš souhlas se zasíláním obchodních sdělení.

Práva subjektu údajů

Máte právo na přístup k Osobním údajům a právo na jejich přenositelnost k jinému správci. Dále máte právo na opravu Osobních údajů nebo výmaz (pokud uplyne účel jejich zpracování, bude vznesena námitka proti zpracování, nebo odvolán Váš souhlas), popřípadě na omezení zpracování.
PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU MŮŽETE KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU A OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU VYMAZÁNY.
Veškeré své žádosti podávejte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.
Dále máte právo kdykoli se obrátit se svým podnětem nebo stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).