Prodej stavebního pozemku 14.815 m2, Horní Počernice

, Praha

26 228 000 Kč

Mám zájem

Nabízíme Vám k prodeji pozemek 14.815 m2 v Horních Počernicích. Pozemek je veden jako orná půda avšak v územním plánu je pozemek veden pro využití čistě obytného charakteru 14.526 m2 a městská zeleň 289 m2.

V územním plánu obce jde o pozemek s možností využití čistě obytného charakteru: Plochy pro bydlení. Přístupné využití : Krajinná zeleň, skupinové, rozptýlené či liniové porosty dřevin i bylin, záměrně založené plochy a linie zeleně (parkové pásy), pobytové louky. Nekrytá veřejně přístupná hřiště s přírodním povrchem bez vybavenosti stavebního charakteru, dětská hřiště, drobné vodní plochy, drobná zařízení sloužící pro obsluhu sportovní funkce vodních ploch, cyklistické stezky, jezdecké stezky, pěší komunikace a prostory a komunikace účelové, drobná zahradní architektura. A podmínečně přístupné využití: Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit: parkovací a odstavné plochy.
Dále lze umístit: zahradní restaurace, hvězdárny a rozhledny, záchranné stanice pro volně žijící živočichy. Komunikace vozidlové, technickou infrastrukturu, stavby a zařízení pro provoz PID, a to i nad rámec potřeb dané plochy za podmínky prokázání, že zájem vyjádřený potřebou umístit dopravní a technickou infrastrukturu převažuje nad ostatními veřejnými zájmy. Stavby a zařízení pro provoz a údržbu související s hlavním a přípustným využitím. Revitalizace vodních toků a ploch za účelem posílení přírodní a biologické funkce a přirozeného rozlivu. Přípustné využití v ostatních plochách uvnitř kategorie Krajinná a městská zeleň a Pěstební plochy – sady, zahrady a vinice, za podmínky, že s nimi posuzovaný pozemek bezprostředně sousedí.
Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde k znehodnocení nebo ohrožení využitelnosti dotčených pozemků.

Na prohlídku se objednávejte pomocí objednávkového formuláře níže či na telefonním čísle. Uvedená cena je cena minimální. Aktuální termín podání nabídek je 10.6.2021.

Všechny mé prohlídky probíhají za maximálních hygienických opatření, na prohlídce bude k dispozici desinfekce případně ochranné pomůcky. Ochrana zájemců i prodávajících či pronajímatelů je mou prioritou.

Celková cena
26 228 000 Kč
Poznámka k ceně
včetně provize RK a právního servisu
Město
Praha

Kontaktujte svého makléře

Bc. Kateřina Holoubková

Mobil: +420 731 621 634
E-mail: katerina.holoubkova@re-max.cz