Prodej pozemku 3.312 m2, orná půda Zbraslav

, Praha

292 000 Kč

Mám zájem

Nabízíme Vám k prodeji pozemek 3.312 m2 ve Zbraslavi. Pozemek je veden jako orná půda s bonitou půdy BPEJ 25600.

Aktuálně je pozemek zemědělsky obdělávaný. V územním plánu obce jde o pozemek s možností využití jako městská a krajinná zeleň s přípustným využitím: Krajinná zeleň, skupinové, rozptýlené či liniové porosty dřevin i bylin, záměrně založené plochy a linie zeleně (parkové pásy), pobytové louky.Nekrytá veřejně přístupná hřiště s přírodním povrchem bez vybavenosti stavebního charakteru, dětská hřiště, drobné vodní plochy, drobná zařízení sloužící pro obsluhu sportovní funkce vodních ploch, cyklistické stezky, jezdecké stezky, pěší komunikace a prostory a komunikace účelové, drobná zahradní architektura. A podmínečným využitím:

Na prohlídku se objednávejte pomocí objednávkového formuláře níže či na telefonním čísle.Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit: parkovací a odstavné plochy.
Dále lze umístit: zahradní restaurace, hvězdárny a rozhledny, záchranné stanice pro volně žijící živočichy. Komunikace vozidlové, technickou infrastrukturu, stavby a zařízení pro provoz PID, a to i nad rámec potřeb dané plochy za podmínky prokázání, že zájem vyjádřený potřebou umístit dopravní a technickou infrastrukturu převažuje nad ostatními veřejnými zájmy. Stavby a zařízení pro provoz a údržbu související s hlavním a přípustným využitím. Revitalizace vodních toků a ploch za účelem posílení přírodní a biologické funkce a přirozeného rozlivu. Přípustné využití v ostatních plochách uvnitř kategorie Krajinná a městská zeleň a Pěstební plochy – sady, zahrady a vinice, za podmínky, že s nimi posuzovaný pozemek bezprostředně sousedí. Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde k znehodnocení nebo ohrožení využitelnosti dotčených pozemků.

Pozemek je v území plánované Radotínské laguny. Tedy na lokalitu s vodní plochou využitelnou pro rekreaci, jachting či windsurfing.

Jedná se o prodej z insolvenčního řízení. Uvedená cena je cena minimální. Cenové nabídky přijímáme do 15.4.2022. Poté bude prodáno nejvyšší nabídce.

Celková cena
292 000 Kč
Poznámka k ceně
včetně provize RK a právního servisu, cena nezahrnuje poplatky na katastru nemovitostí
Město
Praha

Kontaktujte svého makléře

Bc. Kateřina Holoubková

Mobil: +420 731 621 634
E-mail: katerina.holoubkova@re-max.cz